Hem / Koti

Pargas Kalks Tennisklubb r.f.

– tennis sedan 1932!

Föreningen började sin verksamhet med ett konstituerande möte fredagen den 13 maj 1932. Under mötet fastslog man, med ingenjör Max Candelin som ordförande, att föreningen skulle heta Pargas Kalkbergs Aktiebolags Lawn-Tennisklubb r.f. Det namnet hade föreningen sedan i 25 år, ända till den 5 juli 1957, då föreningen beslöt att ändra namnet till Pargas Kalks Tennisklubb. r.f.

Härefter gick det åter 25 år och föreningen var klar för namnbyte. Det gjordes ett beslut att föreningen skulle i framtiden heta Pargas Tennis r.f – Paraisten Tennis r.y. Det namnet använde föreningen de följande 25 åren.

År 2006 konstaterade man inom föreningen, vid genomgång av gamla protokoll och granskningar i föreningsregistret, att Pargas Tennis Paraisten Tennis inte hade registrerats officiellt över huvud taget.

Då beslöt man inom föreningen att återgå till att använda namnet från 1957 för att på så sätt respektera föreningens uppkomst och historia.

Det är situationen idag, men vem vet, kanske vi igen om 25 år beslutar att byta namn och kanske då tillbaka till det ursprungliga namnet från 1932.

Trots namnförändringarna har föreningens tennisspelare under alla dessa 75 år spelat tennis på de förstklassiga banorna i Malmnäs.

– tennistä vuodesta 1932

Seura aloitti toimintansa perustavalla kokouksella perjantaina 13 toukokuuta 1932 insinööri Max Candelinin johdolla. Kokouksessa päätettiin, että seuran nimeksi tulee Pargas Kalkbergs Aktiebolags Lawn-tennisklubb r.f. Tällä nimellä seura tunnettiin seuraavat 25 vuotta, aina 5 heinäkuuta 1957 saakka. Tuona päivänä seurassa päätettiin nimittäin nimenmuutoksesta ja Pargas Kalks Tennisklubb r.f. koki päivänvalon.

Taas kului 25 vuotta ja seura oli valmis uuteen nimenmuutokseen. Tällä kertaa seura päätettiin ristiä Pargas Tennis r.f. – Paraisten Tennis r.y.- nimiseksi. Sillä nimellä seura myös tunnettiin taas seuraavat 25 vuotta, kunnes arkistoja pengottaessa ja yhdistysrekisteristä tarkistettuna havaittiin, ettei seuran käytössä oleva nimi ollutkaan virallisesti rekisteröity.

Tällöin seurassa tehtiin päätös, että tuo vanha, vuodelta 1957 oleva nimi, Pargas Kalks Tennisklubb, otetaan uudelleen käyttöön ja tällä tavalla halumme osoittaa kunnioitusta seuran syntyä ja historiaa kohtaan.

Tämä on tämänpäivän tilanne, mutta kuka tietää, ehkä taas 25 vuoden päästä seurassa päätetään nimenvaihdoksesta ja ehkä silloin on vuorossa seuran alkuperäinen nimi vuodelta 1932.